Hva er kongerittet?

Kongerittet arrangeres i 2019 for ellevte gang, og er et tilbud til alle som er glad i å sykle.
Med start og mål på samme sted og så sentral beliggenhet, er dette et flott tilbud til alle som vil teste formen sin. Kongerittet går i en morsom og variert løype som starter fra Nannestad rett utenfor Oslo, distanse 65,3 km. Løypa går kun på asfaltveier, grusveier og skogsbilveier.
Underveis vil du møte både korte og lange bakker og den er relativt enkel teknisk slik at den passer for alle.
Nytt i 2017 var en kort løypeversjon. 34,4km.
Den korte løypa er i all hovedsak siste halvdel av den lange løypa. Med den korte løypa slipper man også de to første lange stigningene. Dette er et flott alternativ om du synes 67km blir litt i lengste laget.

Premiering?

3000kr pengepremie til beste herre og beste dame i lang løype. Gavekort eller gavepremie til alle klassevinnere i lang løype.
Premie til beste dame og beste herre i kort løype.

Hvordan kommer jeg meg til Nannestad?

Fra E6. Ta av mot Gardermoen. Følg så RV35 mot Hønefoss. Ca 10km etter man har tatt av fra E6 kommer man til en rundkjøring hvor det til venstre er skiltet til Nannestad. Kjør inn til Nannestad og følg så parkeringsanvisning ved ankomst. Adresse til Nannestadhallen (sekreteriat og start/mål) for GPS: Smedstuvegen 6, 2030 NANNESTAD

Kan dere beskrive løypa?

Lang løype: Den nye traseen gjør at rittet nå er 65,3km. Kongerittet med start og mål på Nannestad ved Gardermoen tilbyr en løype som passer nybegynnere og rutinerte terrengsyklister med ulikt formål med å stille i rittet. Det er ingen kronglete terrengpartier i løypa. Start og mål ved Nannestadhallen i Nannestad. Noe asfalt nordover ut fra start før man går over på grusveier. Flatt første 5km før man etter Maura går inn i første stigning. Bred og fin trase hele veien. Terrenget er stort sett rullende hele veien med 3 lengre stigninger. Løypa er relativt rask så mange vil dra fordel av å sykle sammen. De raskeste sykler på ca 2 timer.
Kort Løype: Den korte løypa starter likt som den lang, men oppe ved Maura, tar den til venstre på Gamle Hadelandsvei. Her sykler man noen kilometer på asfalt før man kommer inn på lang løype ved 2 matstasjon. Herfra følger kort løype samme trase som lang løype.

Trafikkregler skal følges!

Kongerittet er som andre turritt. Så lenge man er på offentlig vei skal trafikkregler følges.
Vi har vakter, men ingen myndighet til å stenge veier. Kun høyre side av veien skal benyttes i de deler av løypa hvor man er på offentlig vei. Dette gjelder særlig i starten hvor puljene er store.
VI VIL SLÅ HARDT NED PÅ DE SOM IKKE FØLGER DETTE. GROVE OVERTREDELSER KAN FØRE TIL TIDSSTRAFF OG DISK.

Hvilken pulje starter jeg i?

Nytt fra 2016 er at vi innfører seeding for oppdeling av puljer i aldersbestemte klasser. Krysser du av for at du vil starte i seedet pulje med deltagere på ditt nivå, vil du automatisk bli seedet ut fra alle ritt du har deltatt tidligere.
Vi foretar puljeinndeling og fastsetting av starttidspunkt Torsdagen før rittet. Da vil du motta sms med informasjon om din starttid etc.

I tillegg til seedede puljer vil vi ha egen jentepulje og en eller fler puljer hvor større grupper som ønsker å sykle sammen kan melde seg på. Elite får også egen pulje. PS! Deltar du i eliteklassen kommer du ikke på aldersbestemt resultatliste.
Det blir maks 150 stk i de raskeste puljene, og maks 200stk i resterende puljer. Det blir streng kontroll av hvem som starter i hvilken pulje med fargekode på startnumre.
Mer om puljeinndeling.

Når starter jeg?

Elite starter klokken 11.00. Deretter starter puljene fortløpende hvert 5 minutt.
Først de raskeste seedede puljene, så useedede puljer fra 11:30.
Kort løype starter klokken 11:20.
Tidspunktet for når du starter vil du se på epost som sendes ut i forkant av rittet, og det vil fremkomme av ditt startnummer.

Maks tid?

De aller fleste vil normalt komme seg gjennom løypa, men vi vil lede de som ikke har kommet seg til Gamle Hadelandsvei før siste matstasjon innen 15.45 raskeste vei til mål. Dvs holder du under 10km/t i gjennomsnittsfart vil du slite med å klare vår makstid.

Hvor og når hentes startnummer?

Forhåndsutdeling av startnummere i Nannestadhallen fredag 16.08 fra klokken 18:00 – 20:00.
Startnummer kan hentes i sekretariatet på rittdagen, fra 08.00 og frem til start.
Sekretariatet er i Nannestadhallen ved start/mål på Nannestad.
Dagen før rittet vil alle motta en sms med informasjon og en blankett for uthenting av startnummer.
Her vil også din starttid og pulje stå.
Print ut eller ta med på en smarttelefon så sikrer vi at utdeling av startnummer går så smidig som mulig.
Får du ingen sms? Kanskje du har registrert feil telefonnummer. Ingen krise, vi finner deg igjen i våre lister og du får selvsagt ingen bakdeler av dette.

 

Er det greit å parkere på Nannestad?

Når du ankommer Nannestad vil du bli ledet til skiltede parkeringer ved Nannestadhallen. Vær ute i god tid.

Er det drikkestasjoner ute i løypa?

Ja det er drikkestasjoner etter ca 25 og 45 km i den lange løypa. Og etter ca 17km i den korte løypa (samme som andre matstasjon i lang løype).
Kun sportsdrikk og vann på den første. I tillegg boller og bananer på andre matstasjon.

Er det garderober?

Ja det er garderober i Nannestadhallen.

Er det mulig å selge startnummeret mitt dersom jeg er påmeldt men ikke ønsker å delta?

Det er blitt ganske vanlig at utsolgte arrangementer tillater salg av startplasser til nye deltagere. Blir Kongerittet fulltegnet, vil vi også åpne for dette.
Men enn så lenge er det rikelig med startplasser ledig og vi gir ikke anledning til navnendring eller salg av startplasser.

Er løypa merket før og etter rittet, slik at man kan sykle løypa på trening.

Vi kan av hensyn til grunneiere dessverre ikke la merking av løypa stå oppe utover rittdagen. Men det er uproblematisk å laste ned kartet over løypa og følge den på trening. Vi henstiller dog til ansvarlig oppførsel og trygg ferdsel. Det er mye husdyr og tømmerdrift i området sommerstid, og det er særlig viktig å ta det pent i utforkjøringene. VÆR SÅ SNILL Å TA HENSYN, DETTE ER PRIVATE VEIER!

Kan vi møte på dyr i løypa?

Selv om grunneiere gjør det de kan for å holde husdyr unna løypa, henstiller vi deltagerne til å vise aktsomhet. Sau og ku ferdes fritt i terrenget løypa går gjennom. Igjen gjelder dette særlig i utforkjøringene. VIS VARSOMHET!

gerhardOm rittet / FAQ